2x notulen MR beschikbaar

Geplaatst op vrijdag 31 januari 2020

In de MR-vergadering van 27 januari jongstleden zijn de notulen van 2 september en van 7 oktober 2019 geaccordeerd. Beide notulen zijn beschikbaar op de MR-pagina.