Ouderavond

Geplaatst op donderdag 2 maart 2017

Besproken wordt o.a. de schoolopbrengsten, het plan van aanpak wordt gepresenteerd en er komen een aantal zaken uit de MR aan de orde.

Komt Allen!!