Gedragsprotocol

Gedragsafspraken ten aanzien van gewenst- en protocol ten aanzien van ongewenst gedrag.

 Wij vinden het belangrijk dat ieder kind veilig is op school en in de groep. Dat er voldoende rust heerst om lekker te kunnen leren. Wij kijken goed naar onze leerlingen: ben je gelukkig, betrokken of niet? We zoeken naar oorzaken wanneer je niet lekker in je vel zit, niet meedoet of soms dwars doet. Maar soms gaat het verder dan dit en soms kunnen we niet meteen vinden wat je nodig hebt. En soms heb je een conflict of ruzie, dat hoort erbij. Maar wat doen wij op De Regenboog, hoe gaan wij daar mee om?

Conflict

  • Bij een conflict kun je een mediator inschakelen. Dit zijn kinderen die zijn opgeleid binnen de vreedzame school. Ze dragen in de pauze een geel hesje en in de school hangen posters met foto’s van de kinderen die jou op die dag kunnen helpen. Zij gaan met beide partijen in gesprek om tot een oplossing te komen.

Duwen, slaan, schoppen

  • Geweld accepteren wij niet. Je kunt nog zo gelijk hebben: als je slaat, duwt of schopt trekken wij acuut een grens.

Als zoiets gebeurt breng je een dagdeel door in een andere klas, met eigen werk. Daarna vindt een herstelgesprek plaats met de betrokkene en de leerkracht. Volgende dag krijg je wel weer een schone lei. Gebeurt dit een tweede keer, dan doorlopen we dezelfde procedure maar lichten we daarna wel je ouders in. Het is hier heel belangrijk dat u als ouder aan onze zijde staat, dat we het eens zijn: Geweld is niet ok.

Bij de derde keer nodigen we je ouders uit op school en moeten we het gaan hebben over het protocol schorsen en verwijderen.

Natuurlijk is dat wel het laatste wat we willen, dit is dan ook een vrij ernstige stap die nauwelijks wordt gezet. Onze leerkrachten leren de kinderen goed kennen, zoeken naar wat werkt, sluiten liever in dan uit en alleen bij herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag schakelen we door.

 

Bij extreem grensoverschrijdend gedrag hanteren wij het protocol “Toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen Stichting School”

Vriendelijke groet,

Medewerkers en MR De Regenboog.