Groepsindeling

 

Op dit moment hebben we een schoolgrootte van ongeveer 180 leerlingen. Met dit kindertal kunnen we 7 groepen formeren. We kennen dit schooljaar de volgende indeling:

groepen 1/2  en 2/3
1 groep 4
1 groep 5, 1 groep 6
1 groep 7, 1 groep 8

 

 

 

Directie:                                Judith Kets en Natalie Spoelstra

Intern begeleider:               Liepie van Nus: maandag, dinsdag, donderdag

Vakleerkracht
gymnastiek:                         Monique Schuitema: maandag, dinsdag en donderdag

 

Leerkracht ondersteuner:         Natascha Boxsem

Ambulant zorgverlener:   Christa Gaarenstroom