Kennismaken

Nieuwe leerlingen van (bijna) 4 jaar

Als uw kind is ingeschreven en voordat uw kind vier jaar wordt, kan hij of zij al één of meer keren de toekomstige groep bezoeken tot een maximum van zes dagdelen, of 3 dagen. Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag ontvangt u van de leerkracht bij wie uw kind in de groep komt een uitnodiging voor het eerste bezoek. Dan is er ook gelegenheid om vervolgafspraken met de groepsleerkracht te maken.

Nieuwe leerlingen voor de groepen 2 tot en met 8.

Wij hanteren een maximum leerlingaantal van 28 leerlingen per klas. Wanneer u naar een omliggende wijk verhuist kunt u uw kind bij ons aanmelden. Als u verder weg van de school woont, bekijken we eerst of er plek is in de klas die u zoekt voor uw kind. Wanneer uw kind van een andere school binnen Lelystad komt vragen wij u naar de reden van schoolwisseling. Daarnaast vragen wij in elke situatie om toestemming om contact op te nemen met de oude school om te kijken of wij uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft.

Op dit moment (november 2020) hebben wij plek in de volgende groepen:

1,2,4 en 8. Wij verwachten vanaf februari 2021 weer plek te hebben in groep 3 en 5.