Kennismaken

Nieuwe leerlingen van (bijna) 4 jaar

Als je kind is ingeschreven en voordat je kind vier jaar wordt, kan hij of zij al één of meer keren de toekomstige groep bezoeken tot een maximum van tien dagdelen, of 5 dagen. Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag ontvang je van de leerkracht bij wie je kind in de groep komt een uitnodiging voor het eerste bezoek. Dan is er ook gelegenheid om vervolgafspraken met de groepsleerkracht te maken.

Nieuwe leerlingen voor de andere groepen

Je zoon of dochter is van harte welkom op onze school. Nadat je je kind hebt ingeschreven ontvang je acht weken vooraf een uitnodiging van de leerkracht voor een gesprek . We bespreken dan praktische zaken en maken afspraken voor het meedraaien in de groep.