Kinderopvang

Kinderen van de Regenboog kunnen gebruik maken van de op school georganiseerde overblijfmogelijkheid door Stichting de Tussentijd (www.stichtingdetussentijd.nl). De overblijf werkt met betaalde vrijwilligers. Men maakt gebruik van ruimtes in de school .

De kinderen worden opgehaald om 12.00 uur.

Het bevoegd gezag (gemeente Lelystad) stelt de ruimte ter beschikking en regelt de WA-verzekering. De ouderlijke bijdrage wordt besteed aan de vergoedingen voor de overblijfkrachten, aan spelmateriaal en af en toe iets gezelligs voor de kinderen (Kerst, Pasen etc.).

Incidenteel overblijven

Bij incidenteel overblijven, dient er tussen 8.30 en 9.30 uur het volgende speciale telefoonnummer te worden gebeld: 06-34610370.

Buiten deze uren kun je op dit nummer de voicemail inspreken of een bericht mailen naar overblijf.regenboog@gmail.com. Als je een incidentele overblijfplek hebt kunnen regelen en het blijkt dat je kind op die dag alsnog ergens anders is gaan eten, terwijl je een gereserveerde overblijfplek hebt geregeld, dan worden de overblijfkosten toch in rekening  gebracht.

In- en Uitschrijven

Voor een inschrijving kun je het inschrijfformulier op school krijgen of downloaden via www.stichtingdetussentijd.nl en inleveren in de gele “boterham” brievenbus in de hal van de jongsten. Je kan je kind opgeven voor 1,2,3 of 4 dagen per week. Er is een opzegtermijn van 1 maand.

Als je vaste overblijfdagen wenst te veranderen, dan kun je contact opnemen met de coördinator:
Cora Hofstra 06-34610370.

Als je kind op (een) vaste overblijfdag(en) overblijft en je wenst daar een keer geen gebruik van te willen maken, dan kan je dat op de volgende manier laten weten.
Bel naar: 06-34610370 (tussen 8.30 uur en 9.30 uur).