Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft tot doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap of inspraak te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven of instemming te verlenen aan het bevoegd gezag, in ons geval het College van Bestuur. De directeur is adviseur en treedt namens het CvB op betreffende De Regenboog.

De MR van de Regenboog bestaat uit 6 gekozen leden.  Elke geleding is vertegenwoordigd door drie leden. De MR kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De leden van de oudergeleding: Natascha van Boxsem (voorzitter),  Douwe van der Molen en Vincent Didden.
De leden van de teamgeleding: Annemieke Londero, Rianne Wirl en Corina Esenkbrink( secretaris)
De functie van penningmeester wordt ingevuld door Natascha.
mr.regenboog@stichtingschool.nl

 

Notulen van de MR-vergaderingen:

2016-2017:

Notulen 28 november 2016
Notulen 31 oktober 2016
Notulen 12 september 2016

 

2015-2016:

Notulen 20 juni 2016
Notulen 18 april 2016
Notulen 21 maart 2016
Notulen 15 februari 2016

Notulen 11 januari 2016
Notulen 23 november 2015
Notulen 2 november 2015
Notulen 28 september 2015

 

2014-2015:

Notulen 18 mei 2015
Notulen 20 april 2015
Notulen 15 april 2015
Notulen 23 maart 2015
Notulen 16 februari 2015
Notulen 12 januari 2015
Notulen 8 september 2014
Notulen 10 november 2014

 

Jaarstukken:

Reglement MR OJS de Regenboog te Lelystad, januari 2017

Jaarplan 2016-2017
Jaarverslag MR 2015-2016
Jaarverslag MR 2014-2015
Jaarplan 2015-2016
Begroting MR 2015 (2014-2015)
Jaarplan MR 2014-2015
Jaarverslag MR 2013 -2014