Ons onderwijs

Samen zijn we de school

De Regenboog is een Vreedzame school.  Iedereen is verantwoordelijk, draagt zijn steentje bij. Kinderen denken mee, beslissen mee in de leerlingenraad en geven ons feedback door middel van de leerlingarena. Aan het begin van het jaar bespreken we de regels, maken we met de kinderen afspraken en bedenken en verdelen we taakjes. Wij kijken niet op van kleuters die de planten water komen geven in de bovenbouw, iedereen voelt zich thuis. Mediatoren uit groep 6, 7 en 8 helpen leerlingen bij het oplossen van conflicten.

Gewoon goed lesgeven

Tegenwoordig lijkt gewoon een beetje ongewoon. Wij vernieuwen niet om het vernieuwen, wij doen wat bewezen werkt. Dag in dag uit doen we samen onderzoek, schakelen we elkaars expertise in en ontwerpen zo het beste onderwijs voor uw kind. Om de wereld te kunnen ontdekken is een bepaalde basiskennis nodig. Wij geloven er ook in dat iets leuker wordt naarmate je het beter beheerst. Wij bieden in de ochtend steengoede, gestructureerde lessen en de benodigde rust in de klassen. Natuurlijk differentiëren we, dit doen we met een basisaanpak, een verrijkte aanpak en een intensiverende aanpak in iedere les.

Groep 1-2

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat kleuters weinig leren. In de groepen 1-2 wordt de basis gelegd voor de verdere schoolcarrière. Door middel van spel ontwikkelen kinderen zich enorm. Aan ons de schone taak om voor onze kleuters een rijk aanbod aan materialen en spelmogelijkheden te verzorgen. We prikkelen, dagen uit. Met kleine kringen vol routines, door mee te spelen in de hoeken en goed te observeren zijn we in staat aanbod te bieden in de zone van naaste ontwikkeling.

International Primary Curriculum

In de middagen gaan we los. We openen units (thema’s) schoolbreed om de nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, kunst en cultuur en internationalisering komen geïntegreerd aan bod, waarbij er wordt gewerkt vanuit de kennisoogst en leervragen van leerlingen. Samen duiken we in een onderwerp en wordt er onderzoek gedaan, geanalyseerd, genoten en gepresenteerd waarbij ieder kind in de samenwerking tot zijn recht komt in een passende rol.

Verschillen

Ieder kind is anders en heeft eigen onderwijsbehoeften. We hebben interventies ontworpen bij leesproblemen of dyslexie, bij rekenproblemen maar we compacten bijvoorbeeld ook de stof, versnellen als dat nodig is, breiden je IPC-opdracht uit, hebben een wand met Smartgames en bijvoorbeeld een wiskundedocent in huis om ook tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen die makkelijk door de stof heen komen. Lelystad Hoogbegaafd bevindt zich in ons gebouw, extra kennis is dichtbij.