Ouderbetrokkenheid

Het belang van betrokkenheid van ouders.

Onderwijs is ons gebied, opvoeding is uw gebied en samen hebben we hetzelfde doel: Een gelukkig kind dat zich goed ontwikkelt. Wij zien u als expert op het gebied van uw kind, u kent hem of haar het best! U bent onze extra ogen en oren en een gewaardeerd partner tijdens onze zoektocht naar het beste onderwijs voor uw kind.

Van ons kunt u verwachten dat wij u te allen tijde op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. Aan het begin van het schooljaar organiseren we kennismakingsgesprekken en een ouderavond, in februari en in mei/juni zijn er de rapporten en de gesprekken daarover. Als er tussentijds bijzonderheden zijn nodigen we u uit. maar ook schromen we niet om een leuk bericht te sturen als het hartstikke goed gaat. Daarnaast informeren we u per maandelijkse nieuwsbrief, kunt u deelnemen aan de maandelijkse koffieochtend om vragen te stellen of mee te praten over de schoolontwikkeling. Met het Regenboognieuws bieden we u een kijkje in onze dagelijkse schoolwereld.

Van u verwachten we dat u ons op de hoogte houdt als er bijzonderheden thuis zijn want deze kunnen doorwerken op school. Soms zit er een verschil tussen gedrag thuis- en op school, dat weten we dan graag.

Ouderparticipatie gaat over de ouders die daadwerkelijk binnen de school actief zijn als vrijwilliger of als vertegenwoordiger binnen de ouderraad of medezeggenschapsraad. Activiteiten voor ouderbetrokkenheid kunnen onder andere bestaan uit:

  • Informatie en communicatie
  • Opvoedingsondersteuning
  • Ouderhulp
  • Activiteiten voor/door ouders
  • Werkgroepen