Ouderbetrokkenheid

Het belang van betrokkenheid van ouders.

Een goede samenwerking tussen ouders en de school is van belang voor de ontwikkeling van het kind. Wat doen wij er aan om die betrokkenheid waar te maken? Hoe zorgen we ervoor dat de ouders gemakkelijk en graag in de school komen?

De Nieuwsbrief is een belangrijk info kanaal. Alle activiteiten voor de komende 2-3 weken vind je onder de kop “Belangrijke data”. Op de site staan vakantierooster, studiedagen en de dat voor de weeksloten.

Ouderbetrokkenheid is het scala aan aandacht die de ouders aan hun kind geven, bijvoorbeeld hoe ze bij het kind betrokken zijn, vooral op het gebied van school/scholing. Een betrokken ouder is een ouder die met zijn/haar kind meeleeft, meedenkt en in hem of haar geïnteresseerd is. Deze betrokkenheid kan leiden tot mengen in zijn/haar schoolomgeving om daarmee als ouder een positief steentje bij te dragen.

Ouderparticipatie gaat over de ouders die daadwerkelijk binnen de school actief zijn als vrijwilliger of als vertegenwoordiger binnen de medezeggenschapsraad. Activiteiten voor ouderbetrokkenheid kunnen onder andere bestaan uit:

  • Informatie en communicatie
  • Opvoedingsondersteuning
  • Ouderhulp
  • Activiteiten voor/door ouders
  • Werkgroepen