Ouderraad

 

De Ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 Ouders/verzorgers:

Suzanne Ketelaar (voorzitter), Brenda Jongman (secretaris),

Dewi Brijder (penningmeester), Jojanneke Bakker,

Manouchka Didden, Renata Kolk en Manon van Ree

 

Medewerkers De Regenboog:

Natalie van Wijk-Spoelstra en Natascha van Boxsem

Doel van de Ouderraad

De OR is dé schakel tussen de ouders/verzorgers en de school.

Het doel van de OR is: het stimuleren en ondernemen van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, in samenwerking met andere ouders.

De OR zet zich in om ouders/verzorgers meer te betrekken bij de school omdat wij van mening zijn dat ouders/verzorgers die betrokken zijn, meedenken en meepraten een positieve bijdragen kunnen leveren aan het schoolleven en het onderwijs.

 

Wat doet de OR?

  • (helpen bij) het organiseren van activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, avondvierdaagse, etc.
  • het behartigen van de belangen van ouders bij de directie, het team en de medezeggenschapsraad
  • het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
  • het organiseren van de luizencontroles
  • het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school
  • het betrekken van ouders bij school, o.a. via de klassenouders

De activiteiten van de OR worden verdeeld over verschillende commissies. Deze commissies worden gecoördineerd door een lid van de OR en aangevuld met een leerkracht en ouders die zich hebben opgegeven als vrijwilliger. Samen met andere ouders kunnen de OR-commissies hun activiteiten uitvoeren. Als u wilt deelnemen aan één van de commissies, kunt u contact opnemen met de OR via het mailadres: ouderraad.regenboog@stichtingschool.nl

De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze data staan op het informatiebord van de OR in de gang.

 

Meer informatie over de OR?

Mocht u onderwerpen of vragen willen inbrengen? Dan horen wij dit graag!

Dit kan via bovenstaand mailadres of de ideeënbus bij het informatiebord van de OR in de hal.

Namens de Ouderraad wensen wij u en uw kinderen een fijne schooltijd toe!

Samenvatting notulen OR 08-10-2019

Samenvatting notulen OR 05-09-2019

Samenvatting notulen OR 29-01-2019

Samenvatting notulen OR 12-03-2019