Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Ouders/verzorgers:
Renata Kolk (voorzitter),
Cindy van der Molen (penningmeester)
Wilmar van Steijn (penningmeester)
Jojanneke Bakker
Manouchka Didden
Nadine Louman-Zant 
Soraya Hoonhout-de Graaf
Samantha van der Kraan-Verlaan
Nancy Hom

Medewerkers De Regenboog:
Linda Michielsen (Esther Hekman vervangt)
Natascha van Boxsem

Doel van de Ouderraad

De OR is dé schakel tussen de ouders/verzorgers en de school.
Het doel van de OR is: het stimuleren en ondernemen van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, in samenwerking met andere ouders.

De OR zet zich in om ouders/verzorgers meer te betrekken bij de school. Wij zijn namelijk van mening dat ouders/verzorgers die betrokken zijn, door meedenken en meepraten een positieve bijdrage leveren aan het schoolleven en het onderwijs.

Wat doet de Ouderraad?

  • (helpen bij) het organiseren van activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, avondvierdaagse, etc.
  • het behartigen van de belangen van ouders bij de directie, het team en de medezeggenschapsraad,
  • het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage,
  • het organiseren van de luizencontroles,
  • het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school,
  • het betrekken van ouders bij school, o.a. via de klassenouders.

De activiteiten van de OR zijn verdeeld over verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen worden gecoördineerd door een lid van de OR en aangevuld met een leerkracht en ouders die zich hebben opgegeven als vrijwilliger. Samen met andere ouders voeren de OR-werkgroepen hun activiteiten uit.

Als je wilt deelnemen aan één van de werkgroepen, neem dan contact op met de OR via het mailadres:

ouderraad.regenboog@stichtingschool.nl

De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze data staan op het informatiebord van de OR in de gang.

Meer informatie over de OR?

Mocht je onderwerpen of vragen willen inbrengen? Dan horen wij dit graag!
Dit kan via bovenstaand mailadres of de ideeënbus bij het informatiebord van de OR in de hal.

Namens de Ouderraad wensen wij jou en je kind(eren) een fijne schooltijd toe!

Samenvatting notulen OR 17-11-2020

Samenvatting notulen OR 29-09-2020 

Samenvatting notulen OR 01-09-2020 

Samenvatting notulen OR 28-01-2020

Samenvatting notulen OR 12-11-2019

Samenvatting notulen OR 08-10-2019

Samenvatting notulen OR 05-09-2019

Samenvatting notulen OR 29-01-2019

Samenvatting notulen OR 12-03-2019