Samenvatting notulen OR-vergadering 5 september 2019

 

Voorzitter: Natalie

Notulist: Dewi

Aanwezigen: Natalie, Suzanne, Nadine, Wilmar, Cindy, Dewi

Afwezigen: Manon, Jojanneke, Renata, Manoushka, Natascha

 

  • Welkom nieuwe leden

 

Wilmar van Steijn, Nadine Zant en Cindy van der Molen hebben zich voorgesteld en gaan zich actief inzetten voor de school. Wilmar en Cindy gaan zich beiden bezighouden met de ouderbijdrage en zullen t.z.t. de volledige financiën m.b.t. de ouderbijdrage gaan overnemen. Dewi zal Wilmar en Cindy meenemen in het draaiboek van de ouderbijdrage zodat dit op de juiste manier geïnd gaat worden.

 

  • Jaarplanning

 

Jaarplanning is goedgekeurd, Natalie zal nog in de jaarplanning de kampdagen van groep 5,6 en 7 en de nieuwjaarsreceptie opnemen en de kampdagen van groep 8 (dit valt nu in het pinksterweekend) gaan bespreken met het team.

 

  • Taken verdeling activiteiten

 

Ieder heeft aangegeven waarbij graag te ondersteunen.

 

Activiteit                                                                    Door

Bibliotheek                                                                Manoushka, Cindy

Kinderboekenweek                                                    Manoushka Cindy

Sinterklaas                                                                 Manon, Jojanneke en Wilmar

Kerst                                                                          Nadine, Dewi

Avondvierdaagse                                                       Nadine

Voorjaarsfeest                                                           Manoushka

Groep 8 afscheid                                                       Dewi

Afsluiting schooljaar                                                  Manoushka

Communicatie                                                           Suzanne, Renata

Leerlingenraad                                                          Renata Nadine (toerbeurt)

“Oppimpen” van de school                                       Renata, Wilmar

Werven hulpouders                                                   Suzanne, Renata

Draaiboeken                                                              Manon

Luizencontrole                                                           Jojanneke, Cindy

Klassenouders                                                            Renata

Financiën/Ouderbijdrage                                          Wilmar. Cindy, (Dewi)

 

  • Openingsavond 10 september 2019

 

Wie van de OR kan zal om 18:30 uur aanwezig zijn zodat zij mee kunnen helpen om alles klaar te zetten. Suzanne zal de koekjes voor bij de koffie halen.

Dewi zal kort praatje houden over de financiën van de ouderbijdrage van afgelopen jaar en laten zien hoe voor dit schooljaar de ouderbijdrage is opgebouwd.

Suzanne en Renata maken een lijst voor de ouders zodat zij zich kunnen aanmelden voor activiteiten voor het hele schooljaar wat in de jaarkalender vermeld staat.

 

  • Bibliotheek

 

Momenteel helpt Manoushka samen met Marion (moeder Ewout, Silvijn en Daphne) en Judith (moeder van Remy) bij de in/uitgifte van de bibliotheekboeken. Cindy heeft aangegeven zich hierbij te willen aan te sluiten. Eventueel dienen we hier nog meer ouders voor te werven zodat de kinderen elke dag (ochtend) boeken kunnen inleveren/lenen. Verder wordt de bibliotheek verder uitgebreid met boeken, hier is Natascha samen met Linda (leerkracht groep 7) mee bezig.

 

  • Pim de school

 

Renata en Wilmar gaan dit verder oppakken zodat de wegwijzering, beeldscherm bovenbouw, en verdere gezelligheid z.s.m. in de school komen te hangen.

 

  • W.V.N.O.T.K.

 

Ouder/kind bingo, idee van Natalie, moet nog verder uitgewerkt worden maar een hoop gezelligheid gegarandeerd!

De afsluiting van het schooljaar, de barbecue is duurder uitgevallen dan gepland. Dit is op te lossen door de volgende barbecue te financieren via de ouder/kind bingo.

 

Het Sinterklaasjournaal pakket is al besteld door Natascha Boxsem.