Samenvatting notulen OR-vergadering 8 oktober 2019

Voorzitter: Suzanne

Notulist: Natascha

1. Oude actiepunten:
– Vanuit het team moet er een nieuw OR-lid gevonden worden die samen met Natascha de medewerkers van de school gaan vertegenwoordigen. Natalie zal gaan werven binnen het team.
– De evaluaties van iedere werkgroep zullen gedaan gaan worden via google docs. Zo kunnen we hopelijk sneller en efficiënter evalueren.
– We waren op zoek naar tradities voor onze school. Deze moeten groeien en kunnen niet zo maar bedacht worden. Dit punt zal niet meer terugkomen op de volgende vergadering.

Ouderbijdrage:
– Cindy en Wilmar zijn gestart als penningmeester van de OR. Zij worden ingewerkt door Dewi.
– Er is een Sint pak aangeschaft van de ouderbijdrage. Dit pak is inclusief baard en pruik. Er zit ook een jurk bij, maar deze is aan de kleine kant. In de vergadering besloten dat we ook een nieuwe jurk aanschaffen, dan hebben we voor de komende jaren weer een goed pak voor de Sint.
– Declaraties worden voortaan alleen nog maar digitaal gedaan. Wilmar en Cindy regelen hiervoor een mailadres.
– Er zijn gelden vrijgekomen vanuit de MR. Dit is bedoeld om besteedt te worden aan de leerlingen of de school. De MR houdt de regie over deze potjes. Wilmar en Cindy zien erop toe dat we vanuit de OR geen geld uitgeven wat hoort bij deze potjes. Het eerste initiatief vanuit deze potjes loopt inmiddels. Er worden nieuwe biebboeken aangeschaft.

2. Overleg MR-OR:
– Doel van het overleg is met elkaar de plannen voor het komende jaar uit te wisselen en te zien hoe het bij elkaar gaat.
– In september en januari sluiten MR en OR bij elkaar aan.
– Agenda’s van de MR en OR consequenter met elkaar delen is een wens vanuit de OR. Evenals het delen van de agenda van de MR met de ouders/medewerkers van de school.

3. Werkgroepen:
– Vanuit de Stichting is het besluit genomen dat we op alle scholen moeten gaan werken met de roetveegpiet. Dit houdt in dat we lastiger gebruik kunnen gaan maken van ouders als pieten. De werkgroep zal bij elkaar komen om dit te bespreken.
-Bij een aantal/veel werkgroepen zal een extra leerkracht aansluiten om mee te denken/helpen bij de feesten. We proberen die aansluit zoveel natuurlijk (op basis van interesses of aansluiting vanuit bouw) te laten gebeuren. Waar nodig kunnen ook leerkrachten specifiek gevraagd worden om aan te sluiten bij een werkgroep.

4. Rolverdeling OR 2019-2020:
Voorzitter: Renata
Secretaris: Nadine
Penningmeester: Wilmar en Cindy
Post: Wilmar en Cindy

5. Vergaderdata:
Datum: Opmerking
12-11-2019 Sint en Kerst
21-01-2020
10-03-2020 Optie
14-04-2020 Avondvierdaagse
09-06-2020 Eindafsluiting met MR?

6. Rondvraag:
Renata: Ik zou graag zien dat we met z’n allen gaan nadenken over op welke momenten wij ons nog meer profileren als OR en onze zichtbaar kunnen vergroten.