SchOOLwiki

zoekopdracht

medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft tot doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) mede zeggenschap of inspraak te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven of instemming te verlenen aan het bevoegd gezag, in ons geval het College van Bestuur. De directeur is adviseur en treedt namens het CvB op betreffende De Regenboog.

De MR van de Regenboog bestaat uit 6 leden en worden elke gekozen. Elke geleding is vertegenwoordigd door drie leden. De MR kent een voorzitter, een secretaris en penningmeester.

De leden van de oudergeleding: Michiel van der Kort (voorzitter), Marielle Horrevorts (secretaris) en Natascha van Boxsem. De leden van de teamgeleding: Sanne Berkers, Annet Noorman en Ellen Lammers.
De functie van penningmeester moet nog worden ingevuld komende vergadering.