SchOOLwiki

zoekopdracht

8 resultaten in categorie ""

Aannamebeleid Stichting School

Klik op de link om de gehele tekst te lezen:   Aannamebeleid Stichting SchOOL...
Lees verder

BSO

Buitenschoolse opvang Na school, op schoolvrije dagen en in de vakantie biedt de SKL buitenschoolse opvang (BSO). Tijdens de buitenschoolse opvang kunnen kinderen fijn binnen- en buiten spelen, is er knutselmateriaal aanwezig en worden er spelletjes gedaan. Tevens organiseert de leiding regelmatig speciale activiteiten. Kijk hier...
Lees verder

Leerling wordt ziek op school

Klik op de link om de gehele tekst te lezen:   Leerling wordt ziek op school  ...
Lees verder

luizenprotocol

Preventief Ieder nieuw schooljaar wordt aan de ouders gemeld dat zij het ‘protocol hoofdluis’ kunnen vinden in de schoolgids of op de website van de school. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de regels en afspraken die op school zijn gemaakt over de...
Lees verder

Overblijven (TSO)

Kinderen van de Regenboog kunnen gebruik maken van de op school georganiseerde overblijfmogelijkheid door Stichting de Tussentijd (www.stichtingdetussentijd.nl). De overblijf werkt met betaalde vrijwilligers. Men maakt gebruik van ruimtes in de school . De kinderen worden opgehaald om 12.00 uur. Het bevoegd gezag (gemeente Lelystad) stelt de ruimte ter...
Lees verder

pesten

Op de Regenboog wordt er aan gehecht dat we gelijkwaardig met elkaar omgaan. Kinderen moeten zich in en rond de school veilig kunnen voelen. Pestgedrag willen we daarom zo snel mogelijk aanpakken om erger te voorkomen. Niet alleen de gepeste moet hulp krijgen, ook de pester...
Lees verder

visie

Kerndoelen De kerndoelen die de overheid ons stelt, willen we met zoveel mogelijk kinderen halen. Methoden die we willen invoeren worden mede hierop beoordeeld. Bovendien wordt gekeken of deze methodiek ook past binnen onze doelstellingen en werkwijzen, zodat een goede samenhang ontstaat. De schoolse vakken beheersen is een...
Lees verder

ziekmelden / doktersbezoek

Als je kind door ziekte niet op school kan komen, vragen wij om ons daar tussen 8.05 uur en 8.25 uur van op de hoogte te stellen. Indien kinderen tijdens schooltijd naar de dokter of tandarts moeten, geef je dit vooraf aan de leerkracht door. De kinderen...
Lees verder