SchOOLwiki

zoekopdracht

luizenprotocol

Preventief

  • Ieder nieuw schooljaar wordt aan de ouders gemeld dat zij het ‘protocol hoofdluis’ kunnen vinden in de schoolgids of op de website van de school. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de regels en afspraken die op school zijn gemaakt over de preventie en bestrijding van hoofdluis.
  • De school heeft een vaste groep luizenpluis-ouders die controleren op hoofdluis. Zij zijn door de GGD geïnstrueerd over het opsporen van hoofdluis en hebben de taak om vast te stellen welke kinderen hoofdluis hebben opgelopen. De coördinator (Fenna – de conciërge van de Regenboog) meldt aan de leerkrachten, welke kinderen er hoofdluis hebben.
  • Na elke schoolvakantie worden alle leerlingen van de school gecontroleerd op hoofdluis. Twee weken na de controle vindt er een hercontrole plaats van de klassen waar hoofdluis was geconstateerd.

Bij constatering van hoofdluis

  • Als ouders/verzorgers hoofdluis constateren bij hun kind, zijn zij verplicht dit bij het eerst volgende schoolbezoek van de leerling te melden aan de leerkracht van de groep. Ook als zij ervan overtuigd zijn dat de hoofdluis onder controle is. Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd door de luizenpluis-ouders, wordt dit gemeld aan de leerkracht van het kind. De leerkracht neemt contact op met de ouders/verzorgers van het kind met hoofdluis.
  • De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gebracht dat zij verplicht zijn hun kind afdoende te behandelen tegen hoofdluis. De leerkracht verwijst de ouders naar de website voor het protocol en de ‘informatiebrief hoofdluis’.
  • Als de hoofdluis is geconstateerd worden alle kinderen in de klas door de luizenpluis-ouders gecontroleerd. Bij kinderen waar luizen of levende neten worden aangetroffen neemt de leerkracht contact op met de ouders. De andere kinderen krijgen een briefje mee naar huis dat er in de klas hoofdluis heerst.
  • Indien bij de hercontrole na twee weken nog steeds luizen worden aangetroffen bij hetzelfde kind, neemt de coördinator (Fenna) de behandelmethode met de ouders door. Zo nodig worden de ouders verwezen naar de schoolverpleegkundige bij de GGD. Als bij een hercontrole geen hoofdluis of levende neten meer worden aangetroffen krijgen de leerlingen een briefje mee naar huis waarin staat dat er geen hoofdluis meer heerst in de klas.

Algemene regels

  • Ouders/verzorgers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het constateren en bestrijden van luizen en neten bij hun kind.
  • Ouders/verzorgers mogen nooit een vrijwilliger van de luizen- pluisouders aanspreken op hun werkwijze of conclusies. Bij klachten of opmerkingen kan de ouder contact opnemen met de coördinator (Fenna).
  • Om het taboe te doorbreken gaan we in alle openheid om met het hebben van luizen. Het is erg vervelend maar heel normaal als iemand luizen heeft, bijna elk gezin maakt het minstens een keer mee. Als bekend is wie het heeft, kan iedereen er rekening mee houden en verdere besmetting voorkomen.

Meer informatie : Informatiebrief GGD hoofdluis