SchOOLwiki

zoekopdracht

ziekmelden / doktersbezoek

Als je kind door ziekte niet op school kan komen, vragen wij om ons daar tussen 8.05 uur en 8.25 uur van op de hoogte te stellen.

Indien kinderen tijdens schooltijd naar de dokter of tandarts moeten, geef je dit vooraf aan de leerkracht door.

De kinderen dienen door vader of moeder (of een andere aan de leerkracht doorgegeven persoon) opgehaald en eventueel weer terug naar school gebracht te worden.
Dit laatste vinden we belangrijk bij de jongsten.