MR: notulen 27 januari 2020

vrijdag 14 februari

De notulen van de MR-vergadering van 27 januari jl. zijn geaccordeerd en openbaar. Lees verder.