IPC: de 21e-eeuwse vaardigheden

vrijdag 31 januari

De 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in het IPC-onderwijs. Dit gebeurt op de eerste plaats door middel van de 8 persoonlijke doelen. Zij vormen de basis van de IPC-leerstof. De doelen geven invulling aan de les en bepalen welke ervaringen de leerling opdoet. Het is belangrijk dat de leerling telkens iets overwint en ergens

Lees verder

IPC: Assessment for Learning

vrijdag 31 januari

Om effectief te leren en om het leren te verbeteren heeft een kind relevante feedback nodig. Het Assessment for Learningprogramma helpt daarbij. Dit digitale programma hanteert een simpele filosofie: kinderen goed laten leren is onlosmakelijk verbonden met goed evalueren. Dankzij een goede evaluatie weten het kind en de leerkracht welke vervolgstappen in het leerproces nodig

Lees verder

IPC-unit: vaste structuur

vrijdag 31 januari

De IPC-units hebben een vaste structuur. Leren staat in de IPC-leerstof centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? IPC werkt onder meer met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in

Lees verder

IPC-leerstof in de praktijk

vrijdag 31 januari

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak Kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij het vak Geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en legt IPC de verbanden met het heden. Bij het vak Natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij het vak Aardrijkskunde

Lees verder

IPC-Units

vrijdag 31 januari

De leerstof die IPC digitaal aanbiedt, werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die IPC units noemt. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en

Lees verder

Wat is IPC?

woensdag 22 januari

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.   Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo

Lees verder