IPC: de 21e-eeuwse vaardigheden

vrijdag 31 januari

De 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in het IPC-onderwijs. Dit gebeurt op de eerste plaats door middel van de 8 persoonlijke doelen. Zij vormen de basis van de IPC-leerstof. De doelen geven invulling aan de les en bepalen welke ervaringen de leerling opdoet. Het is belangrijk dat de leerling telkens iets overwint en ergens

Lees verder

IPC: Assessment for Learning

vrijdag 31 januari

Om effectief te leren en om het leren te verbeteren heeft een kind relevante feedback nodig. Het Assessment for Learningprogramma helpt daarbij. Dit digitale programma hanteert een simpele filosofie: kinderen goed laten leren is onlosmakelijk verbonden met goed evalueren. Dankzij een goede evaluatie weten het kind en de leerkracht welke vervolgstappen in het leerproces nodig

Lees verder

IPC-unit: vaste structuur

vrijdag 31 januari

De IPC-units hebben een vaste structuur. Leren staat in de IPC-leerstof centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? IPC werkt onder meer met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in

Lees verder

IPC-leerstof in de praktijk

vrijdag 31 januari

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak Kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij het vak Geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en legt IPC de verbanden met het heden. Bij het vak Natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij het vak Aardrijkskunde

Lees verder

IPC-Units

vrijdag 31 januari

De leerstof die IPC digitaal aanbiedt, werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die IPC units noemt. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en

Lees verder

Wat is IPC?

woensdag 22 januari

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.   Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo

Lees verder

pesten

donderdag 13 november

Op de Regenboog wordt er aan gehecht dat we gelijkwaardig met elkaar omgaan. Kinderen moeten zich in en rond de school veilig kunnen voelen. Pestgedrag willen we daarom zo snel mogelijk aanpakken om erger te voorkomen. Niet alleen de gepeste moet hulp krijgen, ook de pester en de toeschouwers hebben steun nodig om dit gedrag te

Lees verder

ziekmelden / doktersbezoek

donderdag 13 november

Als je kind door ziekte niet op school kan komen, vragen wij om ons daar tussen 8.05 uur en 8.25 uur van op de hoogte te stellen. Indien kinderen tijdens schooltijd naar de dokter of tandarts moeten, geef je dit vooraf aan de leerkracht door. De kinderen dienen door vader of moeder (of een andere

Lees verder

Overblijven (TSO)

donderdag 13 november

Kinderen van de Regenboog kunnen gebruik maken van de op school georganiseerde overblijfmogelijkheid door Stichting de Tussentijd (www.stichtingdetussentijd.nl). De overblijf werkt met betaalde vrijwilligers. Men maakt gebruik van ruimtes in de school . De kinderen worden opgehaald om 12.00 uur. Het bevoegd gezag (gemeente Lelystad) stelt de ruimte ter beschikking en regelt de WA-verzekering. De ouderlijke bijdrage wordt

Lees verder

BSO

donderdag 13 november

Buitenschoolse opvang Na school, op schoolvrije dagen en in de vakantie biedt de SKL buitenschoolse opvang (BSO). Tijdens de buitenschoolse opvang kunnen kinderen fijn binnen- en buiten spelen, is er knutselmateriaal aanwezig en worden er spelletjes gedaan. Tevens organiseert de leiding regelmatig speciale activiteiten. Kijk hier voor meer informatie over de SKL.

Lees verder