luizenprotocol

donderdag 13 november

Preventief Ieder nieuw schooljaar wordt aan de ouders gemeld dat zij het ‘protocol hoofdluis’ kunnen vinden in de schoolgids of op de website van de school. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de regels en afspraken die op school zijn gemaakt over de preventie en bestrijding van hoofdluis. De school heeft een

Lees verder

visie

donderdag 13 november

Kerndoelen De kerndoelen die de overheid ons stelt, willen we met zoveel mogelijk kinderen halen. Methoden die we willen invoeren worden mede hierop beoordeeld. Bovendien wordt gekeken of deze methodiek ook past binnen onze doelstellingen en werkwijzen, zodat een goede samenhang ontstaat. De schoolse vakken beheersen is een doel, maar met ons onderwijs beogen we

Lees verder