Word jij onze nieuwe directeur?

Onze nieuwe directeur geeft leiding aan de onderwijskundige ontwikkelingen op school, in nauwe samenwerking met het team, ouders en leerlingen. Met deze school heb je goud in handen; er ligt een stevig fundament waarop je kunt bouwen. Zo is er een gedragen visie, die verder ingevuld en vormgegeven mag worden.

Aandachtspunten hierbij zijn het verstevigen van het didactisch handelen, het verder ontwikkelen en borgen van de kwaliteitszorg (middels kwaliteitskaarten), en een impuls geven aan de professionele ontwikkeling van het team. Vanwege de aanstaande nieuwbouw en samenwerking met de naburige school weet je de belangen van de school te behartigen vanuit verbinding en synergie.

Je creëert balans tussen ruimte geven en koers houden.


Met jouw hart voor leerlingen, oog voor mensen en passie voor onderwijs ben jij er trots op om
directeur van onze prachtige, kleurrijke school te zijn! 

'Een koersvaste mensgerichte leider'

Een openbare school

De Regenboog is een openbare school aan de Voorhof in Lelystad. Openbaar wil zeggen: een school die toegankelijk is voor alle kinderen. Wij hebben ongeveer 180 leerlingen in acht groepen, zoveel mogelijk homogeen (enkele jaargroep). Die warme, veilige groep vormt de basis. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we elke dag het verschil maken in je leven: Jouw geluk en ontwikkeling staan voorop en ons onderwijs is om van te smullen. Huppelend naar binnen, wijzer naar buiten, daar gaan we voor. Onze kinderen gaan elke dag van 8.30u tot 14.00u naar school.

Helaas hebben we op dit moment geen plek meer voor nieuwe leerlingen in groep 4. U kunt uw kind wel op een wachtlijst plaatsen.

 

Talent krijgt alle kansen

We vinden het belangrijk dat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Toch waaien we niet met alle hippe winden mee. We doen wat werkt voor onze kinderen.

Wij geloven erin dat, als je ontdekt en doet waar je goed in bent, dat een positieve invloed heeft op de rest van je prestaties en je zelfvertrouwen. We zoeken dus actief naar jouw "shine".

Met IPC onderzoeken we 's middags samen de wereld en halen we deze naar binnen. Met spectaculaire openingen prikkelen we je zodat je niet kan wachten op onderzoek uit te gaan, kennis te vergaren en samen te komen tot een presentatie aan bijvoorbeeld je ouders, op jouw eigen wijze.

Talent krijgt alle kansen

We vinden het belangrijk dat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Toch waaien we niet met alle hippe winden mee. We doen wat werkt voor onze kinderen.

Wij geloven erin dat, als je ontdekt en doet waar je goed in bent, dat een positieve invloed heeft op de rest van je prestaties en je zelfvertrouwen. We zoeken dus actief naar jouw "shine".

Met IPC onderzoeken we 's middags samen de wereld en halen we deze naar binnen. Met spectaculaire openingen prikkelen we je zodat je niet kan wachten op onderzoek uit te gaan, kennis te vergaren en samen te komen tot een presentatie aan bijvoorbeeld je ouders, op jouw eigen wijze.

Bij ons mag je jezelf zijn