Medezeggenschap

Op de Regenboog vormt een afvaardiging van ouders en teamleden de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft op een aantal belangrijke  onderwerpen die de school betreffen advies- of instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad voert hierover regelmatig overleg met de schoolleiding. 
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door te mailen naar mr.regenboog@stichtingschool.nl.

Agenda en notulen

Agenda 23 juni 2022

Downloaden

Notulen 09 mei 2022

Downloaden