Natalie Spoelstra
Directeur
Monique Schuitema
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Marcel Brouwer
Leerkracht groep 7
Corina Esenkbrink
Leerkracht groep 1-2A
Sanne Berkers
Leerkracht groep 4
Julie de Jong
Leerkracht groep 7 (ma) en groep 3 (do-vr)
Anoek Mulder
Leerkracht groep 3
Tanja Köknel
Leerkracht groep 5
Stephany van der Ven
Leerkracht groep 5
Linda Michielsen
Leerkracht groep 6
Romana Wolfram
Leerkracht groep 1-2A
Lisa Marseille
Leerkracht groep 1-2B
Natascha Boxsem
Leraarondersteuner groep 5 t/m 8
Fenna Koster
Onderwijsassistent groep 1 t/m 4
Marga Visser
Conciërge
Monique Raad
Administratie